Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Radera innehåll importerat till Media Go

Du kan radera innehåll importerat till Media Go.

  1. Starta Media Go.
  2. Välj typen av innehåll du vill radera från ”Bibliotek”.
    Innehållslistan visas.
  3. Välj det innehåll du vill radera.
  4. Klicka på ”Redigera” - ”Radera”.
    Ett fönster med ”Bekräfta radering” visas.
  5. Välj en metod för att radera innehåll.
  6. Klicka på ”OK”.