Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Röstvägledningen ”Check the volume level” hörs.

  • Röstvägledningen ”Check the volume level” används för att skydda dina öron när du första gången höjer volymen över en nivå som är skadlig för dina öron. Du kan inaktivera larmet och varningen genom att trycka på valfri knapp.
  • När du har stängt av larmet och varningen kan du öka volymen.
  • Efter den första varningen upprepas larmet och varningen en gång var 20:e timme som volymen är så hög att den är skadlig för öronen. När det inträffar sänks volymen automatiskt.