Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Om programvaran

  • Det finns upphovsrättslagar som förbjuder att programvaran och den medföljande dokumentationen kopieras, helt eller delvis, eller att programvaran hyrs ut utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.
  • Sony åtar sig inget ansvar för ekonomisk skada, utebliven vinst eller anspråk från tredje part till följd av användning av den medföljande programvaran.
  • Den medföljande programvaran kan inte användas tillsammans med annan utrustning är den avsedda.
  • På grund av ett fortsatt kvalitetsförbättringsarbete kan specifikationerna för programvaran komma att ändras utan föregående meddelande.
  • Användning av din Walkman med annan programvara än den medföljande programvaran omfattas inte av garantin.
  • Förklaringarna i den här handboken förutsätter att du har kunskaper om grundläggande datorfunktioner.

    Mer information om att använda datorn och operativsystemet finns i respektive handbok.