Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Före första användningen

Tack för att du köpt denna Walkman.


I denna ”Hjälpguide” förklaras hur du överför innehåll till din Walkman och hur du använder de olika funktionerna. Sök i denna ”Hjälpguide” efter information som du behöver.


Även de tryckta handböckerna (medföljer), t.ex. ”Quick Start Guide” innehåller viktig information. Information om webbplatsen för kundsupport finns i ”Webbplats för kundsupport”.

  • Information om lagar, föreskrifter och varumärkesrättigheter finns i ”Viktig information” i den medföljande programvaran. Om du vill läsa den måste du installera medföljande programvara på datorn.
  • Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. TM och ® har inte satts ut i den här handboken.

Om modellnamn som förekommer i denna ”Hjälpguide”

Beroende på i vilket land/region du köpte din Walkman kan det hända att vissa modeller inte är tillgängliga.

Datorsystemkrav när du ansluter din Walkman

Se ”Systemkrav” för information om datorsystemkrav.

Batteriladdning

Batterinivån kan vara låg när du använder din Walkman för första gången. Ladda batteriet innan du använder din Walkman.

Om bilder som används i denna ”Hjälpguide”

De illustrationer som visas är endast referenser och kan skilja sig från den aktuella produkten eller skärmen.

Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.