Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Så här förvarar du din Walkman i hållaren

När du bär din Walkman eller när du inte använder den ska du förvara din Walkman i hållaren (medföljer).

  1. Stäng av din Walkman.
  2. Sätt fast din Walkman ordentligt i hållaren.
  3. Rotera din Walkman inåt mot hållaren tills din Walkman hamnar på plats.