Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Byta batteri i fjärrkontrollen

Byt ut batteriet i fjärrkontrollen (medföljer) när lampan ändrar färg till röd. Se till att du endast använder ett CR1620 litiumknappbatteri.

När du öppnar batteriluckan kan den vattenbeständiga prestandan minskas av damm etc. Om du vill behålla den vattenbeständiga prestandan ska du konsultera närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center för att byta ut batteriet (extra kostnad tillkommer).

 1. Se till att fjärrkontrollen är avstängd. Ta bort bandet () från öglan ().
 2. Använd en stjärnskruvmejsel (storlek 0) och ta bort skruvarna (, 4 st. totalt).
 3. Öppna luckan (), ta bort batteriet och sätt i ett nytt CR1620-batteri med rätt polaritet.
 4. Kontrollera att tätningen () är på plats och att den är ren.
 5. Sätt tillbaka luckan () och skruva åt skruvarna () ordentligt.
  Skruva inte åt skruvarna för hårt ().
 6. Sätt fast bandet () genom öglan igen ().
 7. Tryck på knappen () på vänster () sida på din Walkman i cirka 7 sekunder och slå på fjärrkontrollen.
  Hopparningen startar och lampan () på vänster () sida på din Walkman blinkar med blått och rött sken. När hopparningen är avslutad blinkar lampan () med blått sken.

VARNING: Svälj inte batteriet. Risk för kemiska brännskador.

Fjärrkontrollen som medföljer den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri. Om man råkar svälja ett knappcellsbatteri kan det leda till allvarliga inre brännskador på bara 2 timmar, vilket i sin tur kan leda till döden.

Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.

Om batterifacket inte går att stänga ordentligt, så sluta använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn.

Om du misstänker att någon har svalt ett batteri eller stuckit in det i någon kroppsöppning, så sök genast läkarvård.

OBS!

 • Tappa inte bort luckan () eller skruvarna ().
 • Det batteri som medföljer kan ha en kortare batterilivstid eftersom det installeras på fabriken för att kontrollera prestandan.