Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Din Walkman stängs av eller slås på automatiskt.

  • Om ett fel uppstår stängs din Walkman av och därefter på automatiskt.