Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Jag vill hitta produktnamnet (modellnamnet) på min Walkman.

  • Modellnamnet är det alfabetiska namn som startar med NW och som återfinns på baksidan av din Walkman. Om din Walkman är inuti ett hölje måste du ta bort den från höljet för att hitta namnet.