Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Spår spelas inte upp i förväntad ordning.

  • Om spår spelas upp med blandad uppspelning ska du stänga av den funktionen och återgå till normal uppspelning.

  • När spår överförs från datorn via dra-och-släpp kan spårordningen skilja sig jämfört med albumets spårordning. Skapa en spellista med hjälp av programvara på datorn och överför spellistan till din Walkman. Mer information om spellistor finns i hjälpen för den programvara du använder.