Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Överföra innehåll med Finder

Innehåll, t.ex. musik, kan överföras direkt med funktionen dra och släpp i Finder.

  1. Anslut din Walkman via USB till en dator som körs.
  2. Välj ”WALKMAN” i sidofältet i Finder.
  3. Öppna mappen dit du vill överföra innehållet.

    Så här överför du musikfiler eller -mappar: ”MUSIC”-mappen

  4. Dra och släpp de önskade filerna eller mapparna () till relevant mapp () i mappen ”WALKMAN”.

OBS!

  • Du kan inte använda din Walkman när den är ansluten till en dator.
  • Ändra inte mappnamn på mappen ”MUSIC” och radera den inte.
  • En del spår kan eventuellt inte spelas upp på din Walkman på grund av upphovsrättsskydd.
  • Koppla inte från din Walkman när OPR-lampan blinkar.Om du gör det kan data som överförs eller lagras på din Walkman skadas. Om din Walkman kopplas från när filer överförs kan onödiga filer lämnas kvar på din Walkman. Om det sker överför du de användbara filerna till datorn igen och formaterar din Walkman.