Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Information om hur du ansluter din Walkman till en dator

  • Din Walkman kan inte användas när den är ansluten till en dator.

  • Koppla inte från din Walkman från datorn när du överför data mellan din Walkman och datorn via USB. Om du gör det kan det resultera i förlust av de data som överförs samt data på din Walkman.

  • Du ska inte starta, starta om, aktivera från viloläget eller stänga av datorn med din Walkman ansluten till datorn via USB. Det kan leda till att din Walkman inte fungerar som den ska. Koppla bort din Walkman från datorn innan du utför de handlingarna.