Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Om laddning av batteriet

 • Laddningstiden varierar beroende på batterianvändningsförutsättningarna.
 • Om batteritiden minskas till cirka hälften av normal batteritid, även om batteriet är tillräckligt laddat, är det förmodligen uttjänt. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
 • Om du laddar din Walkman när den inte har använts under en lång tid kanske datorn inte känner av den, eller så svarar inte din Walkman. Ladda din Walkman i cirka 10 minuter. Därefter bör den fungera normalt igen.
 • Ladda batteriet i en omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C.
 • Antalet gånger som batteriet kan laddas upp från fullständig urladdning är cirka 500. Detta antal kan variera beroende på under vilka förhållanden du använder din Walkman.
 • Ladda batteriet minst en gång per halvår eller år för att förhindra batteriförsämring.
 • Laddning garanteras inte med hembyggda eller modifierade datorer.
 • Det går endast att använda en USB-port via en USB-hubb om USB-hubben har egen strömförsörjning och en godkänd logotyp.
 • Låt inte din Walkman vara ansluten under långa perioder till en bärbar dator som inte är ansluten till någon strömkälla. Det kan leda till att datorns batteri laddas ur.
 • Du ska inte starta, starta om, aktivera från viloläget eller stänga av datorn med din Walkman ansluten till datorn via USB. Det kan leda till att din Walkman inte fungerar som den ska. Koppla bort din Walkman från datorn innan du utför de handlingarna.
 • Din Walkman kan bli varm under laddningen. Detta är inte en felfunktion.
 • Du kan inte använda din Walkman när den är ansluten till en dator.
 • Du kan inte använda din Walkman när batteriet laddas.