Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Vattenbeständighet för denna Walkman

Specifikationerna för vattenbeständighet (*1) för denna Walkman motsvarar IEC 60529 ”Grad av skydd mot inträngande vatten (IP-kod)” IPX5/8 (*2), vilket anger den skyddsgrad som ges mot inträngande vatten.
Om du använder din Walkman i en pool ska du inte använda den på ett djup på mer än 2 meter. Se till att du läser och förstår alla specifikationerna för vattenbeständighet före användning.

(*1) Hörlursdelarna är inte vattentäta.

(*2) IPX5 (grad av skydd mot vattenstrålar): Din Walkman med öronsnäckor för simning fastsatta, fortsätter att fungera även när den utsätts för direkta vattenstrålar oavsett från vilket håll, i en situation där cirka 12,5 l/min matas ut under mer än 3 minuter från ett avstånd på cirka 3 meter och med ett munstycke som har en innerdiameter på 6,3 millimeter. Detta gäller dock inte hörlursdelarna.
IPX8 (grad av skydd vid nedsänkning i vatten): Din Walkman med öronsnäckor för simning fastsatta bibehåller sin funktion även när den sänkts ned i vatten till ett djup på 2 meter under 30 minuter.