Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Vätskor som specifikationerna av vattenbeständigheten gäller för

De typer av vätskor som de vattenbeständiga specifikationerna för din Walkman gäller för är följande.

Lämpliga:
färskvatten, kranvatten, svett, poolvatten

Ej lämpliga:
Andra vätskor än de som nämns ovan (t.ex. tvålvatten, vatten med tvättmedel, vatten med badprodukter, schampo, varmt källvatten, havsvatten etc.)

Vattenbeständigheten för din Walkman baseras på våra mätningar under förhållandena som beskrivs ovan. Observera att fel som uppstått på grund av vatteninträngning som orsakats av att kunden använt produkten på fel sätt inte täcks av garantin.