Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Vad är SongPal?

SongPal är ett program där du kan styra ljudenheter tillverkade av Sony som är kompatibla med SongPal från din smarttelefon. Om du installerar SongPal på din smarttelefon kan du utföra åtgärderna nedan. Mer information om enheter som stöder SongPal eller hur du ansluter finns i hjälpen för SongPal.


Använd din smarttelefon för att välja musik och spela upp den på din Walkman.


Ändra uppspelningsläge (normal/upprepa/blandad uppspelning) efter eget önskemål.


Ändra ljudinställningarna.

 • Equalizer
  • Select Equalizer:
   Du kan ställa in ljudkvaliteten efter musikgenren.
  • Edit Custom (endast tillgängligt när ”Custom 1” eller ”Custom 2” har valts):
   Du kan ställa in CLEAR BASS och 5-bands equalizer. Med CLEAR BASS kan din Walkman återskapa dynamisk djup bas utan distortion, även vid hög volym.
 • Clear Phase™
  • Clear Phase™ ” optimerar ljudegenskaperna på din Walkman.
 • Dynamic Normalizer
  • Du kan justera volymen mellan spår för att minska volymnivåskillnaderna.
 • Sound Mix
  • Du kan slå av och på ”Sound Mix”.

Du kan kontrollera återstående batteristyrka på din Walkman.

OBS!

 • Det valda uppspelningsläget sparas även efter att Bluetooth-anslutningen till din smarttelefon har avbrutits.
 • Andra ljudinställningar än ”Sound Mix” kan inte styras på din Walkman. Använd SongPal för att ändra de här inställningarna.
 • När du återställer din Walkman till fabriksinställningarna kommer alla inställningar att återgå till fabriksinställningarna.
 • Programmets specifikationer och skärmdesign kan ändras utan föregående meddelande.