Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Batteritid

Tiderna som anges nedan kan variera beroende på omgivningstemperaturen eller hur enheten används.

Batteritid på din Walkman (kontinuerlig uppspelning)

Faktisk batteritid kan variera beroende på inställningarna. Uppskattat antal batterianvändningstimmar som visas nedan är baserat på typiska användningsförhållanden där ”Inställningar på din Walkman för batteritidsmätning” är inställda enligt nedan.

Walkman Mode

MP3 128 kbps: cirka 8 tim.

Linjär PCM 1 411 kbps: cirka 7 tim.

Headphones Mode

cirka 4 tim.

OBS!

  • Även om spelaren är avstängd under en längre period, förbrukas fortfarande en liten mängd batteriladdning.
  • Batteritiden kan variera beroende på volyminställning, användningsförhållanden och omgivningstemperatur.

Inställningar på din Walkman för batteritidsmätning

Musikinställningar

Equalizer (*1): AV (standardinställning: AV)

Dynamic Normalizer (*2): AV (standardinställning: AV)

Clear Phase™ (*3): AV (standardinställning: AV)


Bluetooth-inställningar

Wireless Playback Quality: Standard (standardinställning: Prioritera anslutning)

Sound Mix (*4): AV (standardinställning: AV)

Batteritid för fjärrkontrollen

cirka 18 månader (2 timmars användning varje dag) (*5)

(*1) Inställningen [På] minskar batteritiden med ca 25 % jämfört med inställningen [Av].

(*2) Inställningen [På] minskar batteritiden med ca 30 % jämfört med inställningen [Av].

(*3) Inställningen [På] minskar batteritiden med ca 60 % jämfört med inställningen [Av].

(*4) Inställningen [På] minskar batteritiden med ca 35 % jämfört med inställningen [Av].

(*5) Batteritiden kan variera beroende på omgivningstemperatur eller användningsstatus. Värdet gäller endast som referens.