Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Hur du placerar din Walkman på dina öron

Välj den storlek på öronsnäckorna som passar i ditt vänstra och högra öra var för sig. Om du upptäcker att öronsnäckorna lätt lossnar kan du försöka med en annan storlek som passar dina öron.

  1. Kontrollera de vänstra () och högra () delarna på din Walkman.
  2. Håll knappen () på höger () sida på din Walkman intryckt i cirka 3 sekunder om du vill slå på din Walkman.
  3. Häng nackbandet ovanpå öronen och bakom huvudet.
  4. Placera hörlursdelarna i dina öron.
  5. Justera din Walkman så att den känns bekväm.

Tips

  • Om det inte känns bekvämt att använda din Walkman kan du byta ut öronsnäckorna.
  • Om du vill använda din Walkman när du simmar ska du byta öronsnäckor till öronsnäckorna för simning.

OBS!

  • Sätt i Walkman-öronsnäckorna i öronen innan du börjar simma, medan öronsnäckorna och öronen fortfarande är torra.
  • Se till att passa in Walkman-öronsnäckorna ordentligt i öronen så att vatten inte kommer in genom en glipa mellan öronen och hörlurarna.