Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Välja ljudkälla

När din Walkman ansluts till en Bluetooth-ljudenhet kan du välja att ställa in ljudkällan på Walkman Mode eller Headphones Mode.

  1. Håll knappen () på höger () sida på din Walkman intryckt tills röstvägledningen ”Walkman Mode” eller ”Headphones Mode” hörs.

Walkman Mode

Spela upp musik på din Walkman.

Headphones Mode

Lyssna på musik på en Bluetooth-ljudenhet med din Walkman.

OBS!

  • Headphones Mode väljs automatiskt när en Bluetooth-ljudenhet ansluts till din Walkman.
  • Om Bluetooth-funktionen är på när du stänger av din Walkman slås Bluetooth-funktionen på automatiskt nästa gång du slår på din Walkman.

Tips

  • När du ändrar ljudkälla från Headphones Mode till Walkman Mode stoppas uppspelningen på Bluetooth-ljudenheten automatiskt.
  • Ljudkällan kan ändras via SongPal-inställningarna. Mer information om hur du använder SongPal finns i hjälpen för SongPal.