Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Underhåll av din Walkman

  • Rengör din Walkman med en mjuk duk, t.ex. en rengöringsduk för glasögon.
  • Om din Walkman är mycket smutsig kan du rengöra den med en mjuk duk som är lätt fuktad med vatten eller ett milt rengöringsmedel.
  • Använd inte någon typ av skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som t.ex. sprit eller bensen, eftersom det kan skada ytan på din Walkman.

Underhåll efter simning

Rengör öronsnäckorna och din Walkman efter varje användning enligt följande.
Ansamling av främmande ämnen som till exempel öronvax i hörlursdelarna kan försämra ljudkvaliteten och orsaka förlust av ljud. Om det finns en ansamling av främmande material på anslutningarna laddas eventuellt inte din Walkman eller så känns den inte igen av datorn.

Tvätta öronsnäckorna

Ta bort öronsnäckorna och tvätta dem för hand med ett milt rengöringsmedel. Torka dem väl efter att du tvättat dem.

Tvätta din Walkman

Gnid inte in främmande medel på nätdelen (). Om du gör det kan de tryckas in i hörlurarna.

Skölj anslutningarna () och nätdelen () på din Walkman med lätt rinnande vatten.

Om anslutningarna () och nätdelen () inte är rena så rengör du dem med en mjuk borste, t.ex. en tandborste, som är fuktad med vatten. Använd inte kraft på nätdelen (). Om du gör det kan nätdelen () skadas.

Torka av fukten på anslutningarna och ytan på din Walkman med en mjuk, torr duk.

Klappa hörlurarna lätt mot en torr duk. Upprepa klappandet cirka 20 gånger. Placera sedan en torr duk under hörlurarna och lämna dem i rumstemperatur i 2 till 3 timmar.