Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Format som stöds

Musik (musikspelare)

Ljudformat

MP3

Mediefilformat: MP3 (MPEG-1 Layer3)-filformat

Filtillägg: .mp3

Bithastighet: 32 kbps till 320 kbps (stöder variabel bithastighet (VBR))

Samplingsfrekvens (*1): 32, 44,1; 48 kHz


WMA (*2)

Mediefilformat: ASF-filformat

Filtillägg: .wma

Bithastighet: 32 kbps till 192 kbps (stöder variabel bithastighet (VBR))

Samplingsfrekvens (*1): 44,1 kHz


Linjär PCM

Mediefilformat: Wave-Riff-filformat

Filtillägg: .wav

Bithastighet: 1 411 kbps

Samplingsfrekvens (*1): 44,1 kHz


AAC (*3)

Mediefilformat: MP4-filformat

Filtillägg: .mp4, .m4a, .3gp

Bithastighet: 16 kbps till 320 kbps (stöder variabel bithastighet (VBR)) (*4)

Samplingsfrekvens (*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

(*1) Samplingsfrekvensen kan eventuellt inte användas med alla avkodare.

(*2) Upphovsrättsskyddade WMA-filer kan inte spelas upp.

(*3) Upphovsrättsskyddade AAC-LC-filer kan inte spelas upp.

(*4) Icke-standard bithastigheter eller ej garanterade bithastigheter inkluderas beroende på samplingsfrekvensen.