Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Högsta antalet inspelningsbara spår och tid (ungefärlig)

De ungefärliga tiderna baseras på när du överför eller spelar in spår på endast 4 minuter.

Nummer

NWZ-WS613

MP3 128 kbps: Cirka 940 spår

Linjär PCM 1 411 kbps: Cirka 85 spår


NWZ-WS615

MP3 128 kbps: Cirka 3 900 spår

Linjär PCM 1 411 kbps: Cirka 350 spår

Tid

NWZ-WS613

MP3 128 kbps: Cirka 62 tim. 00 min.

Linjär PCM 1 411 kbps: Cirka 5 tim. 40 min.


NWZ-WS615

MP3 128 kbps: Cirka 260 tim. 00 min.

Linjär PCM 1 411 kbps: Cirka 23 tim. 20 min.