Digital Media PlayerNW-ZX2

Het apparaat uitschakelen

Zet het apparaat uit als u uw Walkman voor een lange tijd niet gebruikt.

  1. Blijf de toets () aanraken.
  2. Tik op [ Power off] - [OK].
    Het apparaat gaat dan uit.