Digital Media PlayerNW-ZX2

Het apparaat inschakelen

Schakel het apparaat in om uw Walkman te starten.

  1. Druk op de toets ().
    Als u uw Walkman inschakelt, is deze nog vergrendeld. Het vergrendelingsscherm wordt weergegeven.
  2. Sleep buiten de cirkel.
    Uw Walkman wordt ontgrendeld en het startscherm wordt weergegeven.

Opmerking

  • Het kan even duren voordat het vergrendelingsscherm wordt weergegeven.
  • Laad de batterij op als uw Walkman niet aan gaat.
  • Het vergrendelingsscherm verschilt afhankelijk van het type schermvergrendeling dat u hebt ingesteld op het scherm voor veiligheidsinstellingen.