Digital Media PlayerNW-ZX2

Onderdelen en bedieningselementen

Hier worden de functies van toetsen, aansluitingen en andere onderdelen van uw Walkman uitgelegd.

 1. Scherm (aanraakscherm)

  Tik op pictogrammen en items (enz.) op het scherm om uw Walkman te bedienen.

 2. Ingebouwde microfoon

 3. Hoofdtelefoonaansluiting

  Sluit de plug van de hoofdtelefoon aan. Als de hoofdtelefoons niet goed zijn aangesloten wordt het geluid niet doorgegeven. Er wordt geen geluid weergegeven door de hoofdtelefoon die is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting als een Bluetooth verbinding actief is. Verbreek de Bluetooth verbinding.

 4. WM-PORT-aansluiting

  Sluit de USB-kabel (bijgeleverd) of andere accessoires die WM-PORT (niet bijgeleverd) ondersteunen aan.

 5. Toegangslampje

  Het toegangslampje bevindt zich onder het sleufklepje.

 6. microSD-kaartsleuf

  Het microSD-kaartsleuf bevindt zich onder het kaartsleufklepje. Open het klepje voordat u een microSD-kaart plaatst (niet bijgeleverd). Plaats een microSD-kaart tot deze vastklikt om de opslag van uw Walkman uit te breiden.

 7. microSD-kaartsleufklepje

 8. Ingebouwde antenne

  Antennes voor Wi-Fi, Bluetooth en GPS zijn ingebouwd.

 9. (Aan/uit)/Schermbeveiligingstoets

  Druk in om het apparaat aan te zetten. Houdt de toets lang ingedrukt om het apparaat uit te zetten. Druk in om het scherm aan of uit te zetten.

  Uw Walkman wordt gereset als u de -toets ongeveer 8 seconden ingedrukt houdt.

 10. Volumetoetsen "+" en "-"

  Druk de volumetoets "+" in om het volume hoger te zetten, en druk de volumetoets "-" in om het volume lager te zetten.

  Naast de volumetoets "+" bevindt zich een voelbare stip. Deze kan u helpen de toets te bedienen.

 11. (Volgende) toets

  Ga naar het volgende nummer, hoofdstuk of video, of ga naar de volgende scène die 5 minuten verder begint. Als u de toets ingedrukt houdt worden de nummers of video's doorgespoeld.

 12. (Afspelen/pauzeren) toets

  Nummers of video's afspelen of pauzeren.

  Op de toets bevindt zich een voelbare stip. Deze kan u helpen de toets te bedienen.

 13. (Vorige) toets

  Ga naar het vorige (of huidige) nummer, hoofdstuk of video, of ga naar de vorige scène die 5 minuten eerder begint. Als u de toets ingedrukt houdt worden de nummers of video's teruggespoeld.

 14. Opening voor polslus

  Dit wordt gebruikt om een polslus te bevestigen (niet bijgeleverd).

 15. N-markering

  Raak een Bluetooth-audioapparaat dat is uitgerust met een NFC-functie aan met deze markering.