Digital Media PlayerNW-ZX2

Materiaal zoals muziek kan niet worden overgezet naar uw Walkman vanaf de computer.

 • Controleer of de USB-verbinding correct is aangesloten op de computer.
 • Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
 • U kunt mogelijk geen materiaal overzetten wanneer u een USB-hub gebruikt. Sluit de kabel rechtstreeks aan op de USB-aansluiting op uw computer.
 • De versie van de ge├»nstalleerde software is mogelijk eerder dan die van de bijgeleverde Media Go. Installeer de bijgeleverde Media Go of de meest recente versie via internet.
 • Om materiaal over te zetten naar een microSD-kaart (niet bijgeleverd), stelt u de bestemming voor over te zetten materiaal in op microSD-kaart en verbindt u uw Walkman opnieuw met uw computer.
 • Er is onvoldoende beschikbare ruimte op uw Walkman, of het aantal bestanden heeft het maximale aantal bestanden overschreden dat kan worden overgezet. Verwijder onnodig materiaal om ruimte vrij te maken. Bekijk het volgende voor meer informatie over het aantal opneembare bestanden.
  • "Maximumaantal opneembare nummers en tijd (ongeveer)"
  • "Maximale opnametijd voor video's (ongeveer)"
 • Nummers met een beperkte afspeelperiode of een beperkt aantal keren afspelen, worden mogelijk niet overgezet als gevolg van beperkingen die door de houders van het auteursrecht zijn ingesteld. Neem contact op met de distributeur voor details over de instellingen van elk audiobestand.
 • Bepaald materiaal op uw Walkman is mogelijk beschadigd. Kopieer het materiaal dat u nodig hebt op uw computer en initialiseer (formatteer) de Walkman.
 • Als de software niet compatibel is met uw Walkman, installeert u compatibele software en gebruikt u de compatibele software om materiaal over te dragen.
 • U probeert mogelijk beschadigd materiaal over te zetten. Verwijder het materiaal dat niet kan worden overgezet van de computer en importeer het materiaal opnieuw naar de computer. Voer geen andere taken uit op de computer wanneer u materiaal overzet naar uw computer. Dit kan ervoor zorgen dat het materiaal beschadigd raakt.
 • U zet mogelijk een bestand over dat geen afspeelbare indeling heeft. Zie "Ondersteunde indelingen".
 • Het overzetten is mogelijk gestopt door ruis, zoals statische elektriciteit in de computer. Dit gebeurt om gegevens te beschermen. Koppel uw Walkman los en sluit deze weer aan.