Digital Media PlayerNW-ZX2

Er wordt een alarm (pieptoon) weergegeven en het bericht [Check the volume level] wordt weergegeven.

  • U kunt het volume hoger zetten nadat u de pieptoon en waarschuwing hebt uitgeschakeld.
  • Na de eerste waarschuwing worden de pieptoon en waarschuwing herhaald om de 20 uur sinds het volume boven het niveau is ingesteld dat schadelijk is voor uw oren. Wanneer dit gebeurt, wordt het volume automatisch lager gezet.