Digital Media PlayerNW-ZX2

Het volume kan niet harder worden gezet, of het volume blijft laag terwijl het afspeelvolume hoger is gezet.

  • Sleep de statusbalk naar beneden, tik op - [SETTINGS] - [ Sound] - [Volumes] en verschuif [Music, video, games, & other media] om het volume te verhogen.
  • Als de AVLS (Volume Limit)-instelling is ingeschakeld, schakelt u deze uit.
  • Wanneer u muziek luistert op een Bluetooth-audioapparaat, zet u de volumeregeling op het Bluetooth-audioapparaat hoger.
  • Als het volumeniveau niet rechtstreeks op het Bluetooth-audioapparaat kan worden aangepast, verhoogt u het volume op uw Walkman.