Digital Media PlayerNW-ZX2

De computer herkent een microSD-kaart die in uw Walkman is geplaatst niet.

  • Wijzig de instelling in [SD card] als de opslag die moet worden gebruikt.
  • Controleer of er geen gegevens worden overgedragen door het scherm van uw Walkman te controleren. Koppel de USB-kabel los van uw computer en sluit deze weer aan.
  • Maak op uw computer een back-up van alle gegevens op de microSD-kaart (niet bijgeleverd) en initialiseer (formatteer) de microSD-kaart met uw Walkman.