Digital Media PlayerNW-ZX2

Er wordt ruis gegenereerd.

  • Als u uw Walkman gebruikt in de buurt van een apparaat dat radiogolven uitzendt, zoals een mobiele telefoon, moet u uw Walkman uit de buurt van het apparaat verwijderen.
  • Materiaal, zoals muziek, op uw Walkman kan zijn beschadigd. Sluit de Walkman aan op een Windows-computer en gebruik Media Go of Windows Verkenner om het materiaal waarin de ruis is waargenomen, te verwijderen van de Walkman. Als u een Mac-computer gebruikt, gebruikt u de Finder om het beschadigde materiaal te verwijderen. Nadat u het beschadigde materiaal hebt verwijderd, zet u het materiaal opnieuw over van de computer naar de Walkman. Voer geen andere taken uit op de computer wanneer u materiaal overzet naar de Walkman. Dit kan ervoor zorgen dat het materiaal beschadigd raakt.
  • Als de stekker vuil is, kunt u deze schoonvegen met een zachte, droge doek.
  • Als uw Walkman is verbonden met een Bluetooth-audioapparaat, controleert u de verbindingsstatus.