DigitaalikameraDSC-RX100M3

Akun lataaminen, kun se on kamerassa.

Kun käytät kameraa ensimmäistä kertaa, muista ladata akku. Ladattu akku purkautuu itsekseen vähitellen, vaikka sitä ei käytettäisi. Kuvaustilaisuuden menettämisen välttämiseksi lataa akku ennen kuvaamista.

 1. Katkaise virta.
 2. Kytke kamera akkuineen verkkolaitteeseen (mukana) micro USB -kaapelilla (mukana) ja kytke sitten verkkolaite pistorasiaan.

  Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevat asiakkaat

  Asiakkaat muissa maissa/muilla alueilla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa

  Latauksen merkkivalo
  Palaa: Latautuu
  Ei pala: Lataus päättynyt
  Vilkkuu: Latausvirhe tai lataus keskeytetty tilapäisesti, koska kamera ei ole oikealla lämpötila-alueella

Latausaika (Täysi lataus)

Latausaika on noin 230 minuuttia käytettäessä verkkolaitetta (mukana).

 • Latausaika voi vaihdella akun jäljellä olevan varauksen tai latausolosuhteiden mukaan.
 • Akku voidaan ladata, vaikka se ei olisi aivan tyhjä.
 • Yllä oleva latausaika on aika, joka tarvitaan kokonaan tyhjentyneen akun (mukana) lataamiseen 25 °C:ssa. Lataus voi kestää pidempään käyttöolojen ja ympäristön mukaan.
 • Jos haluat tarkistaa akun jäljellä olevan varauksen, irrota micro USB -kaapeli ja tarkista näytön (jäljellä olevan varauksen ilmaisin).

Huomautus

 • Jos latausvalo vilkkuu, kun akku ei ole ladattu täyteen, irrota akku kamerasta ja lataa uudelleen asettamalla se takaisin.
 • Jos kameran latausvalo vilkkuu, kun verkkolaite on liitetty pistorasiaan, se tarkoittaa, että lataus on keskeytynyt tilapäisesti, koska lämpötila on suositellun alueen ulkopuolella. Kun lämpötila palaa asianmukaiselle alueelle, lataus jatkuu. Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön lämpötilassa 10 °C – 30 °C.
 • Liitä verkkolaite lähimpään pistorasiaan. Jos verkkolaitteen käytön aikana ilmenee toimintahäiriöitä, kytke se välittömästi irti virtalähteestä irrottamalla pistoke pistorasiasta.
 • Kun käytetään upouutta akkua tai akkua, jota ei ole käytetty pitkään aikaan, latausvalo voi vilkkua nopeasti, kun akkua ladataan ensimmäistä kertaa. Jos näin tapahtuu, irrota akku kamerasta ja aseta se sitten takaisin lataamisen jatkamiseksi.
 • Älä lataa akkua jatkuvasti tai toistuvasti käyttämättä sitä välillä, jos se on jo ladattu täyteen tai melkein täyteen. Muuten akun suorituskyky voi heikentyä.
 • Kun lataus on päättynyt, irrota verkkolaite pistorasiasta.
 • Käytä vain aitoja Sony-merkkisiä akkuja, micro USB -kaapeleita (mukana) ja verkkolaitteita (mukana).