Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Laddningslampan på produkten blinkar medan batteripaketet håller på att laddas upp.

  • Kontrollera att batteripaketet är NP-BX1.
  • Ta ut batteripaketet ur produkten och sätt sedan i det igen.
  • Det kan hända att kapaciteten har sjunkit för batterier som inte har använts på över ett år.
  • Uppladdningen har avbrutits tillfälligt eftersom kameran inte är inom rätt temperaturområde.
  • Detta problem kan inträffa när batteripaketet laddas upp på ett väldigt varmt eller kallt ställe. Den optimala temperaturen för uppladdning av batteripaketet är mellan 10 °C och 30 °C.