Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Prehliadanie záberov

Umožňuje prehliadanie uložených záberov.

  1. Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu prehrávania.
  2. Záber zvoľte pomocou ovládacieho kolieska.

Rada

  • Výrobok vytvorí obrazový databázový súbor na pamäťovej karte na ukladanie a zobrazovanie záberov. Záber, ktorý nie je zaregistrovaný v obrazovom databázovom súbore, sa nemusí zobraziť správne. Ak chcete zobraziť zábery nasnímané pomocou iných zariadení, zaregistrujte tieto zábery do obrazového databázového súboru pomocou MENU [Setup][Recover Image DB].