Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Image Index

V režime prehliadania je možné zobraziť súčasne viacero záberov.

  1. Posuňte ovládač W/T (zoom) do polohy W počas zobrazenia záberu.
    Ak chcete zmeniť počet záberov, ktoré sa majú zobraziť
    MENU(Playback) → [Image Index] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

9 Images/25 Images


Návrat do zobrazenia jednotlivých záberov

Zvoľte požadovaný záber a stlačte v strede ovládacieho kolieska.


Rýchle zobrazenie požadovaného záberu

Zvoľte pruh naľavo od prostredia miniatúrnych náhľadov pomocou ovládacieho kolieska a potom stlačte hornú/spodnú stranu ovládacieho kolieska. Pokiaľ je zvolený pruhový indikátor, môžete zobraziť prostredie kalendára alebo prostredie voľby priečinka stlačením v strede. Navyše, režim zobrazenia je možné prepnúť voľbou ikony.