Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Počítač nedokáže rozpoznať tento výrobok.

  • Nastavte [USB Connection] na [Mass Storage].
  • Skontrolujte, či je napájanie fotoaparátu zapnuté.
  • Ak je akumulátor takmer vybitý, vložte nabitý akumulátor.
  • Na pripojenie zariadení použite mikro USB kábel (je súčasťou dodávky).
  • Odpojte USB kábel a znova ho pevne pripojte.
  • Odpojte všetky zariadenia okrem tohto výrobku, klávesnice a myši od konektorov USB počítača.
  • Pripojte tento výrobok priamo k počítaču bez prepájania cez USB rozbočovač či iné zariadenie.
  • Ak nastavíte [USB Power Supply] na [Off], je možné, že počítač dokáže rozpoznať tento výrobok.