Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

FINDER/MONITOR

Nastaví sa spôsob prepínania zobrazenia medzi elektronickým hľadáčikom a displejom.

  1. MENU (Custom Settings) → [FINDER/MONITOR] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Keď sa pozriete do elektronického hľadáčika, zobrazenie sa automaticky prepne na elektronický hľadáčik.
Viewfinder(Manual):
Displej sa vypne a záber sa bude zobrazovať len v elektronickom hľadáčiku.
Monitor(Manual):
Elektronický hľadáčik sa vypne a záber sa bude vždy zobrazovať na displeji.

Rada

  • Funkciu [FINDER/MONITOR] môžete priradiť požadovanému tlačidlu.MENU → (Custom Settings) → [Custom Key Settings] → nastavte [Finder/Monitor Sel.] požadovanému tlačidlu.
  • Ak chcete vypnúť automatické prepínanie zobrazenia pomocou snímača priblíženia oka, nastavte [FINDER/MONITOR] na [Viewfinder(Manual)] alebo [Monitor(Manual)].