Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Custom Key Settings

Priradením funkcií rôznym tlačidlám môžete urýchliť ovládanie výrobku stlačením vhodného tlačidla pri zobrazení obrazovky s informáciami o snímaní alebo obrazovky prehrávania, a vykonať tak danú funkciu.

  1. MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings] → nastavte funkciu požadovanému tlačidlu.

Príklady funkcií, ktoré je možné priradiť len pomocou používateľských tlačidiel

Standard:
V závislosti od možností zvolených v [Focus Area] alebo [Center Lock-on AF] sa dostupné funkcie pri stlačení tlačidla menia.
  • Keď stlačíte toto tlačidlo pri nastavení [Focus Area] na [Flexible Spot] alebo na [Expand Flexible Spot], môžete zmeniť polohu oblasti zaostrovania.
  • Keď stlačíte toto tlačidlo pri nastavení [Focus Area] na [Wide] alebo [Center] a [Center Lock-on AF] je [On], aktivuje sa [Center Lock-on AF].

Poznámka

  • Niektoré funkcie sa určitým tlačidlám nedajú priradiť.