Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Shutter Priority

Pohyb pohybujúceho sa objektu sa dá vyjadriť rôznymi spôsobmi nastavením rýchlosti uzávierky, napríklad, v momente pohybu pomocou vysokej rýchlosti uzávierky alebo ako záber rozmazaného pohybu pomocou nízkej rýchlosti uzávierky.Počas snímania videozáznamov je možné zmeniť rýchlosť uzávierky.

 1. Nastavte otočný prepínač režimov na S (Shutter Priority).
 2. Požadovanú hodnotu zvoľte otočením ovládacieho voliča.
 3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte požadovaný objekt.
  Clona sa automaticky nastaví tak, aby sa získala správna expozícia.

Poznámka

 • Ak sa po vykonaní nastavenia nedá správna expozícia získať, v prostredí snímania bude blikať hodnota clony. Hoci je možné snímať aj pri daných nastaveniach, odporúča sa vykonať opätovné nastavenie.
 • Použite statív, aby nedošlo k rozmazaniu záberov, keď používate nízku rýchlosť uzávierky.
 • Výstražný indikátor SteadyShot sa nezobrazí v režime priority rýchlosti uzávierky.
 • Keď je rýchlosť uzávierky 1/3 sekúnd alebo nižšia, redukcia šumu sa vykoná po snímaní rovnako dlho, ako dlho bola otvorená uzávierka. V priebehu vykonávania redukcie šumu sa nedajú snímať ďalšie zábery.
 • Jas záberu na displeji sa môže líšiť od skutočne nasnímaného záberu.

Rada

 • Keď sa použije vyššia rýchlosť uzávierky, pohybujúce sa objekty, ako sú napríklad bežiaca osoba, autá alebo morský príboj, sa budú javiť tak, ako keby sa zastavil ich pohyb. Keď sa použije nižšia rýchlosť uzávierky, zachytí sa záber rozmazaného pohybu objektu s cieľom vytvoriť prirodzenejší a dynamickejší záber.