Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Memory

Umožňuje zaregistrovať maximálne 3 často používaných režimov alebo nastavení výrobku v tomto výrobku. Vyvolať nastavenia je možné pomocou samotného otočného prepínača režimov.

  1. Prepnite výrobok na nastavenie, ktoré chcete zaregistrovať.
  2. MENU (Camera Settings) → [Memory] → požadované číslo.

Položky, ktoré je možné zaregistrovať

  • Režim snímania
  • Rýchlosť uzávierky
  • Camera Settings
  • Stupnica optického zoomu

Vyvolanie zaregistrovaných nastavení

Nastavte otočný prepínač režimov na MR, potom stlačením pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska alebo otočením ovládacieho kolieska zvoľte požadované číslo pamäte.

Zmena zaregistrovaných nastavení

Zmeňte nastavenie na požadované a znova zaregistrujte dané nastavenie na rovnaké číslo režimu.

Poznámka

  • Posun programu expozície sa nedá zaregistrovať.
  • Pri niektorých funkciách nemusí poloha ovládača zodpovedať nastaveniu skutočne použitému na snímanie. Ak k tomu dôjde, snímajte zábery na základe informácií zobrazených na displeji.