Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Po uplynutí krátkeho časového intervalu monitor stmavne.

  • Ak sa výrobok určitý čas nepoužíva, prepne sa do úsporného režimu. Výrobok ukončí úsporný režim, keď vykonáte úkony, ako sú napríklad stlačenie tlačidla spúšte do polovice.