Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Exp.comp.set

Nastaví sa možnosť použitia hodnoty korekcie expozície na ovládanie záblesku aj okolitého osvetlenia alebo len okolitého osvetlenia.

  1. MENU (Custom Settings)[Exp.comp.set] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Ambient&flash:
Použije sa hodnota korekcie expozície na ovládanie záblesku aj okolitého osvetlenia.
Ambient only:
Použije sa hodnota korekcie expozície len na ovládanie okolitého osvetlenia.