Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Flash Comp.

Nastaví sa intenzita záblesku v rozsahu od –3,0 EV do +3,0 EV.
Korekciou blesku sa zmení len intenzita záblesku. Korekciou expozície sa zmení intenzita záblesku spolu so zmenou rýchlosti uzávierky a clony.

 1. MENU (Camera Settings) [Flash Comp.] → požadované nastavenie.
  Voľbou vyšších hodnôt (poloha +) sa intenzita záblesku zvýši a voľbou nižších hodnôt (poloha –) sa intenzita záblesku zníži.

Poznámka

 • [Flash Comp.] nefunguje, ak je režim snímania nastavený na nasledujúce režimy:
  • [Intelligent Auto]
  • [Superior Auto]
  • [Sweep Panorama]
  • [Scene Selection]
 • Vyšší účinok blesku nemusí byť viditeľný kvôli obmedzenému dostupnému množstvu svetla blesku v prípade, že sa snímaný objekt nachádza mimo maximálneho dosahu blesku. Ak je snímaný objekt veľmi blízko, nižší účinok blesku nemusí byť viditeľný.