Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

WPS Push

Ak má váš prístupový bod tlačidlo Wi-Fi Protected Setup (WPS), môžete daný prístupový bod jednoducho zaregistrovať v tomto výrobku stlačením tlačidla Wi-Fi Protected Setup (WPS).

  1. MENU(Wireless) → [WPS Push].
  2. Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode, ktorý chcete zaregistrovať.

Poznámka

  • [WPS Push] funguje len vtedy, ak nastavenie zabezpečenia vášho prístupového bodu je prepnuté na WPA alebo WPA2 a váš prístupový bod podporuje spôsob pripojenia pomocou tlačidla Wi-Fi Protected Setup (WPS). Ak je zabezpečenie nastavené na WEP, alebo váš prístupový bod nepodporuje použitie tlačidla Wi-Fi Protected Setup (WPS), vykonajte [Access Point Set.].
  • Podrobnosti o dostupných funkciách a nastaveniach vášho prístupového bodu nájdete v návode na obsluhu daného prístupového bodu, alebo si ich vyžiadajte od jeho správcu.
  • Pripojenie sa nemusí aktivovať, a to v závislosti od okolitých podmienok, ako sú napríklad typ materiálu stien alebo výskyt prekážky, či slabý bezdrôtový signál medzi týmto výrobkom a prístupovým bodom. Ak k tomu dôjde, zmeňte umiestnenie tohto výrobku alebo ho posuňte bližšie k prístupovému bodu.