Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Panorama: Direction

Nastaví sa smer pohybu fotoaparátom pri snímaní panoramatických záberov.

  1. MENU (Camera Settings) → [Panorama: Direction] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Right:
Pohybujte fotoaparátom zľava doprava.

Left:
Pohybujte fotoaparátom sprava doľava.

Up:
Pohybujte fotoaparátom zdola nahor.

Down:
Pohybujte fotoaparátom zhora nadol.