Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Sweep Panorama

Umožňuje vytvoriť jeden panoramatický záber z viacerých záberov nasnímaných počas pohybu fotoaparátom.

 1. Nastavte otočný prepínač režimov na (Sweep Panorama).
 2. Namierte fotoaparát na objekt.
 3. Počas stlačeného tlačidla spúšte do polovice, namierte fotoaparát na jeden koniec požadovanej kompozície panoramatického záberu.


  (A) Táto časť sa nenasníma.

 4. Tlačidlo spúšte stlačte úplne nadol.
 5. Pohybujte fotoaparátom na koniec indikátora v smere šípky na displeji.


  (B) Vodiaci pruhový indikátor

Poznámka

 • Ak sa v rámci určeného času nedosiahne celý uhol panoramatického záberu, na kompozitnom zábere sa objaví sivá oblasť. Ak k tomu dôjde, pohybujte výrobkom rýchlejšie, aby sa nasnímal celý panoramatický záber.
 • Keď sa zvolí [Wide] pre [Panorama: Size], v rámci určeného času sa nemusí dosiahnuť celý uhol panoramatického záberu. Ak k tomu dôjde, skúste snímať po zmene [Panorama: Size] na [Standard].
 • Keďže sa spojí spolu niekoľko záberov, v niektorých prípadoch sa oblasť spoja nemusí nasnímať plynulo.
 • Zábery môžu byť rozmazané pri snímaní slabo osvetlených scén.
 • Keď zdroj svetla, ako je napríklad žiarivkové osvetlenie, bliká, jas a farby spojeného záberu nemusia byť konzistentné.
 • Keď sa jas a zaostrenie celého uhla nasnímaného panoramatického záberu a uhla uzamknutej automatickej expozície/uzamknutého automatického zaostrovania príliš líšia, snímanie nemusí byť úspešné. Ak k tomu dôjde, zmeňte uhol uzamknutej automatickej expozície/uzamknutého automatického zaostrovania a snímajte znova.
 • Nasledujúce situácie nie sú vhodné na snímanie v režime Sweep Panorama:
  • Pohyblivé objekty.
  • Objekty, ktoré sú príliš blízko výrobku.
  • Objekty s opakujúcimi sa vzormi, ako sú napríklad obloha, pláž alebo trávnik.
  • Objekty s neustálou zmenou, ako sú napríklad vlny alebo vodopády.
  • Objekty so značne odlišným jasom od svojho okolia, ako sú napríklad slnko alebo žiarovka.
 • K prerušeniu snímania v režime Sweep Panorama môže dôjsť v nasledujúcich situáciách.
  • Keď sa pohyb fotoaparátom vykonáva príliš rýchlo alebo príliš pomaly.
  • Objekt je príliš rozmazaný.

Rada

 • Môžete otočiť ovládací volič v prostredí snímania na voľbu smeru snímania.