Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Reset EV Comp.

Nastaví sa možnosť zachovania hodnoty expozície nastavenej pomocou [Exposure Comp.], keď vypnete napájanie pri polohe ovládača korekcie expozície nastavenej na „0“.

  1. MENU(Custom Settings) → [Reset EV Comp.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Maintain:
Zachovajú sa nastavenia [Custom Settings].

Reset:
Nastavenia [Exposure Comp.] sa resetujú na „0“.