Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Exposure Comp.

Expozíciu môžete nastaviť v MENU, keď je ovládač korekcie expozície nastavený na „0“.Na základe hodnoty expozície nastavenej automatickou expozíciou, môžete celý záber zosvetliť alebo stmaviť, ak nastavíte [Exposure Comp.] do polohy plus alebo mínus v uvedenom poradí (korekcia expozície). Za normálnych okolností sa expozícia nastaví automaticky (automatická expozícia).

  1. MENU (Camera Settings)[Exposure Comp.] → požadované nastavenie.
    • Expozíciu je možné nastaviť v rozsahu od –3,0 EV do +3,0 EV, keď je ovládač korekcie expozície nastavený na „0“.

Poznámka

  • Expozíciu je možné nastaviť v rozsahu od –2,0 EV do +2,0 EV pre videozáznamy.
  • Ak snímate objekt za podmienok mimoriadne silného alebo slabého osvetlenia, alebo keď používate blesk, nemusí sa dať dosiahnuť uspokojivý efekt.
  • Keď je ovládač korekcie expozície nastavený na inú možnosť ako „0“, uprednostnia sa nastavenia pre ovládač korekcie expozície. Napríklad, ak nastavíte [Exposure Comp.] na +3,0 EV, ale ovládač korekcie expozície je nastavený na +2,0 EV, nastavenie „+2,0 EV“ bude mať prednosť.
  • Keď nastavíte ovládač korekcie expozície na „0“ z nastavenia iného ako „0“, hodnota expozície sa prepne na „0“, aj keď bola expozícia nastavená na inú hodnotu.
  • Keď používate [Manual Exposure], korekciu expozície je možné vykonať len vtedy, keď je [ISO] nastavená na [ISO AUTO].