Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Smart Telecon.

Inteligentný telekonvertor zväčší a oreže stred záberu a potom ho uloží.

  1. MENU(Custom Settings) → [Custom Key Settings] → priraďte funkciu [Smart Telecon.] požadovanému tlačidlu.
  2. Zväčšite záber stlačením tlačidla, ktorému ste priradili [Smart Telecon.].
    Nastavenia sa zmenia po každom stlačení tohto tlačidla.