Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Focus Magnifier

Zaostrenie môžete skontrolovať pomocou zväčšenia záberu pred nasnímaním.

 1. MENU (Camera Settings)[Focus Magnifier].
 2. Stlačením v strede ovládacieho kolieska zväčšite záber a zvoľte časť, ktorú chcete zväčšiť pomocou hornej/dolnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.
  • Po treťom stlačení sa lupa zaostrenia zatvorí a obnoví sa normálne zobrazenie snímania.
 3. Skontrolujte zaostrenie.
 4. Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol nasnímajte záber.

Rada

 • Pri manuálnom zaostrovaní môžete nastaviť zaostrenie počas zväčšenia záberu.
 • Funkcia [Focus Magnifier] sa zruší po stlačení tlačidla spúšte do polovice.
 • Zábery môžete snímať počas zväčšenia záberu, ale tento výrobok uloží záber zobrazený na celom displeji.
 • Po nasnímaní záberu sa funkcia [Focus Magnifier] zruší.
 • Môžete nastaviť interval zobrazenia zväčšeného záberu voľbou MENU(Custom Settings) → [Focus Magnif. Time].