Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

MF Assist (statický záber)

Automaticky sa zväčší záber na displeji, aby sa uľahčilo manuálne zaostrenie. Táto funkcia pracuje pri snímaní v režime manuálneho zaostrovania alebo priameho manuálneho zaostrovania.

  1. MENU (Custom Settings) → [MF Assist][On].
  2. Otočením krúžku manuálneho ovládania nastavte zaostrenie.
    • Záber je zväčšený. Zábery je možné ešte viac zväčšiť stlačením v strede ovládacieho kolieska.

Poznámka

  • Pri snímaní videozáznamov sa [MF Assist] nedá použiť.

Rada

  • Môžete nastaviť interval zobrazenia zväčšeného záberu voľbou MENU(Custom Settings) → [Focus Magnif. Time].