Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Kontrolka nabíjania na výrobku bliká, keď sa nabíja akumulátor.

  • Uistite sa, že akumulátor je NP-FW50.
  • Vyberte akumulátor a potom ho znova vložte do výrobku.
  • Batérie, ktoré sa nepoužívali dlhšie ako jeden rok, môžu byť znehodnotené.
  • Nabíjanie sa dočasne pozastavilo, pretože sa fotoaparát nenachádza v rámci vhodného rozsahu teplôt.
  • Tento jav sa vyskytuje pri nabíjaní akumulátora na mimoriadne horúcom alebo studenom mieste. Optimálna teplota na nabíjanie akumulátora je od 10 °C do 30 °C.